Administracija

Audinga Pranskaitienė
Direktorė

Tel.: +370 41 507680
E-mail: recycling@metaloidas.lt
Neringa Krasinskienė
Vyr. finansininkė
Tel.: +370 41 507680

E-mail: neringa@metaloidas.lt
Greta Šidlauskaitė
Buhalterė
Tel.: +370 41 507680

E-mail: metaloidas@metaloidas.lt