Neišmeskime

panaudotų padangų!

DŪLĖJIMO METU IŠSKIRIAMOS MEDŽIAGOS KENKIA GYVAJAI GAMTAI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI

Degi guma

sunkiai gesinama!

į aplinką pasklindančios medžiagos kenkia gyvajai gamtai, žmogaus sveikatai

UAB „Metaloidas“

surenka nusidėvėjusias padangas

perdirba jas į antrinę žaliavą kitų produktų gamybai

Padangų perdirbimas

Mūsų įmonė UAB „Metaloidas“ jau daugiau nei 10 metų užsiima automobilinių, sunkvežimių ir spec. technikos netinkamų naudoti padangų, surinkimu, tvarkymu ir perdirbimu. Šiuo metu ypatingai geromis sąlygomis Lietuvoje siūlome sutvarkyti netinkamų naudoti pagal paskirtį padangų sankaupas.
Naudotų automobilinių padangų utilizacija – pasaulinė ekologinė problema. Panaudotų padangų perdirbimas turi ne tik didelę ekologinę, bet ir ekonominę reikšmę susijusią su polimerinės žaliavos pakartotino panaudojimo galimybe. Bendrovė perdirba padangas pilnai automatizuotu mechaniniu būdu: smulkiai sukapojant padangas ir atskiriant gumą nuo kitų atliekų.
Vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo srities teisės aktuose prioritetų eiliškumu, nustatoma tokia atliekų hierarchija:

  1. Prevencija;
  2. Parengimas pakartotiniam naudojimui;
  3. Perdirbimas;
  4. Kitas naudojimas (pvz. energijai gauti);
  5. Šalinimas.

Nelikime abejingi gamtos apsaugai, pasirinkime saugiausią, ekologiškiausią ir priimtiniausią būdą – padangų perdirbimą.
UAB „Metaloidas“ 2004 m. rugpjūčio mėn. Šiaulių mieste, Pakruojo g. 44 esančiame sklype pastatė ir eksploatuoja naudotų padangų perdirbimo cechą, (1600 kv. m.). Padangų surinkimui įmonės teritorijoje pagal naujausius ES reikalavimus yra įrengta naudotų padangų saugojimo aikštelė.
Informacija importuotojams: UAB „Metaloidas“ išduoda apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kuriais remiantis ūkio subjektai atleidžiami nuo pakuotės/gaminio mokesčio. (www.am.lt)

01 02

Tiekimo skyrius

Darius Krasinskas
Tiekimo vadybininkas
Padangų priėmimas, krovinių vežimas Lietuvoje.

Mob. tel.: +370 698 06539
El.paštas: tiekimas@metaloidas.lt