UAB „Metaloidas“ žinomumui didinti užsienio rinkose naudojasi ES parama

2012m. liepos mėn. UAB „Metaloidas“ pasirašė projekto „UAB „Metaloidas“ eksporto plėtros skatinimas užsienio rinkose“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Projekto įgyvendinimo metu įmonė siekdama užtikrinti ilgalaikį pardavimų pajamų stabilumą dalyvavo parodoje  siekdama didinti eksporto apimtis. Rusijos rinkos dydis, jau užmegzti prekybiniai ryšiai ir patirtis dirbant su šios šalies užsakovais lemia tai, jog ši rinka įmonės plėtrai yra viena patraukliausių. Planuojame, kad šio projekto dėka tarptautinėse parodose užmegzti verslo kontaktai padės ženkliai padidinti eksporto apimtis.
Pagal projekto „UAB „Metaloidas“ eksporto plėtros skatinimas užsienio rinkose“  finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos galimybės“ projektui bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 52430 litų.